Người có công với cách mạng sẽ được an táng ở đâu?

Bố em năm nay 72 tuổi, tham gia kháng chiến chống Mỹ, được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba, nay sức khoẻ đang rất yếu. (Trung Quân)

Vậy khi bố em mất, có được hỗ trợ chi phí tang lễ và có được cấp đất mai táng ở nghĩa trang chính sách địa phương hay chính sách gì khác không?

Luật sư tư vấn

Theo điểm l khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Người có công với cách mạng bao gồm: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

Điều 35 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế: “Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng”.

Theo thông tin bạn cung cấp, bố bạn tham gia kháng chiến chống Mỹ và được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng Ba, thuộc trường hợp đối tượng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Về khoản trợ cấp mai táng phí khi người có công với cách mạng mất, khoản 1 Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định Trợ cấp mai táng: mức chi theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp mai táng.

Khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức trợ cấp mai táng như sau: Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết”.

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định mức lương cơ sở như sau: Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy, khi bố bạn mất sẽ được hưởng khoản trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tháng, tức 14.900.000 đồng.

Riêng việc có được cấp đất mai táng ở nghĩa trang chính sách địa phương hay không thì còn tùy thuộc vào điều kiện thực tế ở địa phương. Nếu nghĩa trang còn đất thì bố bạn, là người có công với cách mạng, có thể được cấp đất mai táng ở đó