suy-thoai-toan-cau

Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn suy thoái toàn cầu 2023

Trong những tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2023 giảm khoảng 0,5%-1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh tế của Mỹ và các nước khối châu Âu (EU) tăng trưởng thấp hơn 1% nên khả năng suy thoái toàn cầu trong năm 2023 xảy ra là rất cao.