hybrid-work

HYBRID WORK: VIỆT NAM CHƯA BẮT KỊP XU HƯỚNG 2023

Theo một nghiên cứu chung do Glints và Monk's Hill Ventures thực hiện mới đây, công việc kết hợp (hybrid work) đang là một xu hướng khá phổ biến ở Đông Nam Á, nhưng Việt Nam lại là một ngoại lệ.